Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 208 зар байна.

#TAGS: