Мал, амьтан, ургамал
Содон зарууд
Мал, амьтан, ургамал ангилалын зарууд