ГОЛОМТ БАНК:
Үйлчилгээ (3,080)
Үйлчилгээ ангилалын зарууд